Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch
Full Version: Free Data hàng ngày TTCK VN (Excel)
Diễn đàn Vàng, Forex và chứng khoán > Upload Dữ liệu chính xác & kỹ thuật phân tích > Data Chứng Khoán
Trang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Adwin
Topic chứa data hàng ngày 10_002.gif
Adwin
QUOTE (sea_air @ Jul 8 2008, 06:58 AM) *
Không thấy file đính kèm anh Adwin ơi!
Học 1 buổi biết tải và cập nhật rồi hi.hi.... nhưng chỉ có điều nhìn chưa hiểu gì mấy. 48_002.gif


Hì hì, thong thả biết hết mà.

Hướng dẩn chuyển đổi data Excel cho AmiBroker.

sau khi tải data dạng excel về, giải nén vào một thư mục trung gian nào đó (nên mở 1 thư mục lưu trử). Mở 3 files excel này lên (hì hì, ít ra cũng phải xem qua các thông tin giao dịch bằng số chứ snicker.gif ) .

Bước 1: vào menu file của excel chọn save as (xem hình)


Bước 2: chọn kiểu file save as type là text (Tab Delemited) như trong hình.


Click ok và trả lời Yes hoặc ok tất cả các hộp thoại còn lại để đóng luôn files đang mở. Làm đầy đủ cho cả 3 files dữ liệu nguồn kể trên.


Bước 3: Nhập data cho Amibroker. Mở Amibroker (nhớ là đã tạo New database trước đó rồi) Click vào menu file chọn Import wizart (xem hình)


Bước 4: Chọn pick files - next (xem hình)


Bước 5: Chọn 3 files text đã tạo ở trên, click - next (xem hình)


Bước 6: Chọn các ô thích hợp theo dạng data dạng txt đã tạo ở trên. Lưu ý quan trọng, Ô thứ 8 là OpenInt khác với ô thứ 3 là Open. ô saperator chọn lả TAB click - next (xem hình)


xem thông báo kết quả nhập liệu.
Adwin
QUOTE (sea_air @ Jul 8 2008, 06:55 AM) *
Không thấy file đính kèm anh Adwin ơi!
Học 1 buổi biết tải và cập nhật rồi hi.hi.... nhưng chỉ có điều nhìn chưa hiểu gì mấy. byebye.gif


Oái, thu Hiền làm cho 1 loạt luôn 21_002.gif

Lưu ý các trường dữ liệu khi nhập data toàn bộ:
Khác với data hàng ngày được chuyển đổi từ Excel như ở trên, data toàn bộ thị trường có cấu trúc khác 1 tí là các trường dữ liệu cách nhau bởi dấu "," thay vì dấu TAB như ở trên.

data toàn bộ còn có thêm trường dữ liệu "PER" chúng ta sẽ chọn skip, có thêm trường "time" chúng ta cũng bỏ qua (skip) nốt còn trường date có kiểu dữ liệu là YMD (xem hình)

Hic, nó nhảy trang 3. Các bác quay lui trang 2 mà tải dữ liệu ngày 08/07/2008
Adwin
QUOTE (vobinhtd @ Sep 5 2008, 03:53 AM) *
Bac Adwin cho nhan dinh ve con KKC giup e voi.
Thanks


Ặc ặc, PTKT đi thử xem nào, CP mới lên sàn chưa có quá khứ để PT thì dùng Elwave đếm sóng nó đi
Adwin
Data TTCK VN 2 sàn ngày 15/09/2008. Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online). - Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

NN bán kinh và giao dịch TT cùng khối khá nhiều
OI của VnIndex bà con phải cập nhật thủ công vào vì thay đổi đột ngột nên nó hiểu là data sai 48_002.gif

Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận Date150908TT.zip
Loại báo giá, tải file Date150908BG.zipPTKT đi bà con, hôm nay có CandleStick đặc biệt đó
Adwin
Data TTCK VN 2 sàn ngày 16/09/2008. Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online). - Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận Date160908TT.zip
Loại báo giá, tải file Date160908BG.zip


Adwin
Data TTCK VN 2 sàn ngày 17/09/2008. Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).

- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Hôm nay NN vẫn bán nhiều hơn mua - > cơ cấu lại danh mục trong giai đoạn mới ?

Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận Date170908TT.zip
Loại báo giá, tải file Date170908BG.zip
Adwin
Data TTCK VN 2 sàn ngày 18/09/2008. Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).

- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Hôm nay NN vẫn mua nhiều hơn bán (chắc bán k ai mua Laughing Rolling On Ground.gif ) - > cơ cấu lại danh mục trong giai đoạn mới ?

Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận Date180908TT.zip
Loại báo giá, tải file Date180908BG.zip
Adwin
Data TTCK VN 2 sàn ngày 19/09/2008. Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).

- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Hôm nay NN bán nhiều hơn mua (chắc mua k ai bán ) - > cơ cấu lại danh mục trong giai đoạn mới ?

Chú ý do OI biến động lớn và khác biệt xa với hôm qua (NN bán ròng -2.181.250) nên MetaStock hiểu là Data sai, Các member phải cập nhật bằng tay.

Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận Date190908TT.zip
Loại báo giá, tải file Date190908BG.zip


Adwin
Data TTCK VN 2 sàn ngày 22/09/2008. Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).

- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận Date220908TT.zip
Loại báo giá, tải file Date220908BG.zip

Thông tin điều chỉnh PVT: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2008. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2008
Lý do và mục đích sử dụng: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (Tại ngày chốt danh sách, cổ đông có tên trong danh sách sở hữu 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn đến hàng đơn vị). Khối lượng phát hành: 72.000.000 cổ phiếu.
Giá phát hành: 10.000 đ/cổ phiếu. Quy định về chuyển nhượng:
Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 13/10/2008 đến hết ngày 07/11/2008. Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền: Từ ngày 13/10/2008 đến hết ngày 11/11/2008. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
Giá tham chiếu ngày 19/09 của PVT là 16.7

Thông tin điều chỉnh SGC: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2008 . Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2008
Mục đích: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.165.267 cổ phiếu
Giá tham chiếu ngày 19/09 của SGC là 17.5

Thông tin điều chỉnh VSP Ngày giao dịch không hưởng quyền :
Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 18/9/2008
Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 19/9/2008
(Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền vào ngày 18,19/9/2008)
Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. Thời gian thực hiện: Dự kiến 01/10/2008. Nội dung lấy ý kiến: Về việc phát hành thêm cổ phiếu
Thông tin trả cổ tức bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện: Dự kiến 14/10/2008
Thông tin trả cổ tức bằng cổ phiếu:Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu).
Giá Close ngày 17/09 của VSP là 143.130


Upload trước file điều chỉnh
Adwin
Data TTCK VN 2 sàn ngày 23/09/2008. Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).

- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận Date230908TT.zip
Loại báo giá, tải file Date230908BG.zip
an.dang
mọi người ơi, OI là gì thế?
CuongFX
QUOTE (an.dang @ Sep 23 2008, 01:53 PM) *
mọi người ơi, OI là gì thế?


OI là viết tắt của chử Opent Interest hay còn gọi là future là nơi chứa 1 trường dữ liệu tương lai mà chương trình ban đầu (MetaStock) chưa tính tới nên để ngỏ

OI trong bộ data này của Adwin là chứa khối lượng giao dịch ròng của nhà đầu tư nước ngoài tức = KL mua - Kl bán

Bạn muốn OI hiện lên trên đồ thị để phân tích thì xem hướng dẩn của Adwin trong mấy trang trước hoặc bên trang PTKT
Adwin
Data TTCK VN 2 sàn ngày 24/09/2008. Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).

- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận Date240908TT.zip
Loại báo giá, tải file Date240908BG.zip

Thông tin điều chỉnh CP HPC (sàn Hastc):

Ngày giao dịch không hưởng quyền: Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 24/9/2008; Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 25/9/2008 (Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền vào ngày 24,25/9/2008)
Lý do và mục đích:Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Thông tin liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết, Thời gian thực hiện: Dự kiến 10/10/2008
Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP chứng khoán Hải Phòng (Điều 11 : Vốn điều lệ, cổ phần)
Thông tin liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phần (100 cổ phần được nhận thêm 25 cổ phần mới)

Giá Close ngày 23/09 của HPC là 25.2


Adwin
QUOTE (carotdo @ Oct 1 2008, 12:45 PM) *
Bác Adw ơi cho em hỏi:
1. Phải làm sao để ko phải xóa cột OI trong file của bác (em nhập dữ liệu vào amibrko nó cứ báo lỗi).
2. Khi em xóa cột OI và conver file sang dạng *.txt thì nó báo có 2 lỗi tại sao vậy.
3. Tại sao cái gì bác cũng biết vậy?


Bác xem lại bài ở trang 2 của topic này:

Hướng dẩn chuyển đổi data Excel cho AmiBroker.


/ Convert Data hàng ngày:

sau khi tải data dạng excel về, giải nén vào một thư mục trung gian nào đó (nên mở 1 thư mục lưu trử). Mở 3 files excel này lên (hì hì, ít ra cũng phải xem qua các thông tin giao dịch bằng số chứ snicker.gif ) .

Bước 1: vào menu file của excel chọn save as (xem hình)


Bước 2: chọn kiểu file save as type là text (Tab Delemited) như trong hình.


Click ok và trả lời Yes hoặc ok tất cả các hộp thoại còn lại để đóng luôn files đang mở. Làm đầy đủ cho cả 3 files dữ liệu nguồn kể trên.


Bước 3: Nhập data cho Amibroker. Mở Amibroker (nhớ là đã tạo New database trước đó rồi) Click vào menu file chọn Import wizart (xem hình)


Bước 4: Chọn pick files - next (xem hình)


Bước 5: Chọn 3 files text đã tạo ở trên, click - next (xem hình)


Bước 6: Chọn các ô thích hợp theo dạng data dạng txt đã tạo ở trên. Lưu ý quan trọng, Ô thứ 8 là OpenInt khác với ô thứ 3 là Open. ô saperator chọn lả TAB click - next (xem hình)


xem thông báo kết quả nhập liệu.các trường dữ liệu khi nhập data toàn bộ:Khác với data hàng ngày được chuyển đổi từ Excel như ở trên, data toàn bộ thị trường có cấu trúc khác 1 tí là các trường dữ liệu cách nhau bởi dấu "," thay vì dấu TAB như ở trên.

data toàn bộ còn có thêm trường dữ liệu "PER" chúng ta sẽ chọn skip, có thêm trường "time" chúng ta cũng bỏ qua (skip) nốt còn trường date có kiểu dữ liệu là YMD (xem hình)

Adwin
Data TTCK VN 2 sàn ngày 03/10/2008. Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).

- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng: Nên theo dõi kỹ phân tích cung cầu hàng ngày trên trang chủ vào lúc 16h-20h


Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file Date031008BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận Date031008TT.zip

Adwin
Data TTCK VN 2 sàn ngày 06/10/2008. Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).

- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng: Nên theo dõi kỹ phân tích cung cầu hàng ngày trên trang chủ vào lúc 16h-20h


Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file Date061008BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận Date061008TT.zip


Adwin
QUOTE (Phan Hưng @ Oct 6 2008, 09:43 AM) *
Dữ liệu ko adjust thì dùng sao chuẩn được hả admin ơi


Dữ liệu điều chỉnh up theo từng ngày chia tách của cổ phiếu, bác xem lại Cp của mình chia tách ngày nào. Data được chuẩn mực lại mỗi tuần một lần bên topic data toàn bộ.

Chắc ăn nhất là sau khi convert xong bác nên test lại dữ liệu trươc khi dùng: Nhấn nút test bên cạnh nút convert -> chọn test toàn bộ CP (All sercurities).

Bộ dữ liệu này chỉ duy nhất có 1 lổi larchange in close của BMI do chuyển từ sàn Hastc vô sàn HOSE (21/04/08), trong ngày giao dịch đầu tiên cho phép biến động 20%, nếu cắt bỏ dữ liệu BMI sàn Hastc thì hết lổi do vậy thực chất dữ liệu không có lổi nào.


Adwin
Data TTCK VN 2 sàn ngày 07/10/2008. Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).

- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT - Nước ngoài cũng lơ cơm lơ phở roài , Các bác PTKT đi nhé, thú vị lắm đấy !

Lưu ý quan trọng: Nên theo dõi kỹ phân tích cung cầu hàng ngày trên trang chủ vào lúc 16h-20h


Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file Date071008BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận Date071008TT.zip
Adwin
Data TTCK VN 2 sàn ngày 08/10/2008. Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).

- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT - Nước ngoài cũng lơ cơm lơ phở roài sàn xuống mà nó bán quá chừng, Các bác PTKT đi nhé, thú vị lắm đấy !

Lưu ý quan trọng: Nên theo dõi kỹ phân tích cung cầu hàng ngày trên trang chủ vào lúc 16h-20h


Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file Date081008BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận Date081008TT.zip
Adwin
Data TTCK VN 2 sàn ngày 09/10/2008. Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).

- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT - Nước ngoài cũng lơ cơm lơ phở roài sàn xuống mà nó bán quá chừng, Các bác PTKT đi nhé, thú vị lắm đấy !

Lưu ý quan trọng: Nên theo dõi kỹ phân tích cung cầu hàng ngày trên trang chủ vào lúc 16h-20h


Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file Date091008BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận Date091008TT.zip
Adwin
@ Selfer: Lổi đó xuất phát từ lý do Data của bác đã điều chỉnh rồi nhưng có thể do vô tình bác lại convert 1 lần nữa data hàng ngày (cụ thể là 22-09) do đó mới xuất hiện lổi trên.

Tốt nhất bác nên tải data toàn bộ thị trường từ đầu đến ngày gần nhất ở bên topic data toàn bộ (03/10) thay thế hết data bị lổi sau đó convert data hàng ngày nối tiếp vào.

Chiều T7 (11/10) cũng sẽ Up data toàn bộ lên, bác có thể chờ.
Adwin
QUOTE (caobanha @ Oct 10 2008, 01:05 PM) *
Bac adwin cho em hoi ti. Xua nay em dieu chinh co phieu bang excel, lam thu cong chu khong lam bang chuc nang adjust trong The Downloader cua Meta.
Truong hop dieu chinh cua DQC, em lam nhu sau co dung khong bac, mong bac cho y kien.
- Co tuc bang tien mat la 500 d/cp => minh tru 500 d/cp vao gia tu ngay 09/10/2008 tro ve truoc.
- Phat hanh co phieu de chia co tuc, ty le 20%, tuc la ty le 5:1, co dong nao dang giu 5 cp DQC thi duoc them 1 co phieu. Vay thi minh lay gia tu ngay 09/10/2008 nhan voi ty le 5/6 phai khong bac.
Em da lam nhu vay, nhung ket qua cho ra thi hoi thap hon cua bac, sai so khoang 1%.
Khi dieu chinh nhu the minh co can dieu chinh volume khong bac? Neu dieu chinh luon ca volume thi no se the hien khong dung volume lich su.
Mong bac chia se them.Bác làm như vậy là đúng rồi nhưng sai số vẩn có, theo tui có thể là bởi các lý do:

1 - DQC trả cổ tức bằng tiền 500đ/1cp -> chúng ta phải xem cơ sở lý luận : Chỉ những cổ đông sở hữu cổ phiếu trước ngày chốt danh sách mới được hưởng quyền do đó phải thực hiện thao tác này trước khi thực hiện thao tác chia tách CP.
2 - Phát hành chia cổ tức CP tỷ lệ 5:1 tức 5CP sẽ được nhận 1CP cũng là 5CP cũ tách thành 6CP nếu dùng Excel bác cũng phải thực hiện cho toàn bộ giá Open-high-low-close và Volume. Cơ sở lý luận là những KL CP cũ (5) bây giờ là (6).
3 - adjust của MetaStock khi điều chỉnh nó sẽ tự điều chỉnh toàn bộ bác sử dụng nó cho khỏe chứ dùng Excel làm gì cho cực.
HuuSang
HOSE & HASTC data EOD on 02 June 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 02/06/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.

Các bác xem lại dùm em nếu có sai sót xin các bác cho em hay , thanks .

Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 02JUNE09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 02JUNE
09TT.zip
HuuSang
HOSE & HASTC data EOD on 03 June 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 03/06/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.

Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 03JUNE09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 03JUNE
09TT.zip
HuuSang
HOSE & HASTC data EOD on 04 June 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 04/06/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.

Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 04JUNE09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 04JUNE
09TT.zip
HuuSang
HOSE & HASTC data EOD on 05 June 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 05/06/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.

Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 05JUNE09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 05JUNE
09TT.zip
lentran
lentran xin cảm ơn Adwin, huuSang và tất cả Administrators cùng tất cả các Member nhé 51_002.gif
HuuSang
HOSE & HASTC data EOD on 08 June 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 08/06/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.

Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 08JUNE09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 08JUNE
09TT.zip
HuuSang
HOSE & HASTC data EOD on 09 June 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 09/06/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.

Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 09JUNE09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 09JUNE
09TT.zip
HuuSang
HOSE & HASTC data EOD on 10 June 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 10/06/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.

Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 10JUNE09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 10JUNE
09TT.zip
HuuSang
HOSE & HASTC data EOD on 15 June 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 15/06/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.

Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 15JUNE09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 15JUNE
09TT.zip
HuuSang
HOSE & HASTC data EOD on 16 June 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 16/06/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.

Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 16JUNE09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 16JUNE
09TT.zip
HuuSang
HOSE & HASTC data EOD on 17 June 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 17/06/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.

Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 17JUNE09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 17JUNE
09TT.zip
HuuSang
HOSE & HASTC data EOD on 18 June 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 18/06/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.

Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 18JUNE09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 18JUNE
09TT.zip
HuuSang
HOSE & HASTC data EOD on 19 June 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 19/06/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.

Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 19JUNE09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 19JUNE
09TT.zip
thutixem
Ai mà chẳng biết là các bác rất mất công
Nhưng ko làm thì thôi, đã làm phải ra làm. Mình nghĩ ko chỉ riêng mình mà nhiều người đều thấy bất tiện
Có cải tiến thì Forum mới tốt lên. Chứ ai cũng ôn hòa thì làm sao tiến bộ được
Mình chỉ phản biện để góp sức thôi
dotha
Đúng là Hữu Sang có sai sót. Tuy nhiên các bác thông cảm là nhanh thì ko chính xác ngược lại. Với lại mình tải data miễn phí mà đòi hỏi nhiều quá. Động viên thôi.

Dù sao cũng cảm ơn nhiều bạn Hữu Sang.

Còn phân tích kỹ thuật thì ko cần phải vội thế, mai mới có phiên mới mà.

Ngâm cứu chứ mua bán liền được đâu. Các bạn muốn có thông tin nhanh thì trong phiên tự giả định số liệu đi.
Adwin
Cám ơn các bác đã góp ý, BQT diễn đàn xin ghi nhận.
data làm khác nhiều thao tác phức tạp - nhất là cập nhật giá trị giao dịch của nhà đầu tư NN và GDTT nên rất dể nhầm lẫn. Trc đây khi trực tiếp làm data Adwin thỉnh thoảng cũng nhầm nên Hữu Sang dù là KSư IT đó cũng chưa thể thuần thục ngay được.

DĐ sẽ cố gắng xây dựng bộ data đầy đủ & chính xác nhất VN để cung cấp cho các nhà đâu tư
caobanha
QUOTE (thutixem @ Sep 23 2009, 07:13 AM) *
Ai mà chẳng biết là các bác rất mất công
Nhưng ko làm thì thôi, đã làm phải ra làm. Mình nghĩ ko chỉ riêng mình mà nhiều người đều thấy bất tiện
Có cải tiến thì Forum mới tốt lên. Chứ ai cũng ôn hòa thì làm sao tiến bộ được
Mình chỉ phản biện để góp sức thôi


Thanks bac vi da phat hien ra sai sot va thong bao cho moi nguoi.
Nhung mong bac thong cam cho bac Huusang.
Bac ay cung da co gang. Thuc su, chang ai muon co sai sot ca, dung khong.
Neu co sai sot thi minh dong gop, de lam lai cho dung thoi.
Dung nang loi the bac.
HuuSang
HOSE & HNX data EOD on 13 OCT 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 13/10/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.


Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 13OCT09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 13OCT
09TT.zip
Adwin
PVA: Ngày đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu của CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An (MCK: PVA).

 • Tổ chức đăng ký giao dịch: CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An
 • Mã chứng khoán: PVA
 • Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2009
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 13/10/2009
 • Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
 • Số lượng phát hành: 5.500.000 cổ phiếu
 • Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 • Tỷ lệ thực hiện: 9:11 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cổ đông sở hữu 09 quyền mua sẽ được mua 11 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu được mua thêm sẽ được làm tròn xuống hàng chục)
HuuSang
HOSE & HNX data EOD on 14 OCT 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 14/10/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.


Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 14OCT09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 14OCT
09TT.zip
Polo
QUOTE (HuuSang @ Oct 14 2009, 12:23 PM) *
HOSE & HNX data EOD on 14 OCT 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 14/10/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.


Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 14OCT09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 14OCT
09TT.zip


Cảm ơn Bác Hữu Sang. Nhân tiện Bác có dulieu điều chỉnh của KLS - HNX?
Adwin
KLS: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán Kim Long (MCK: KLS).

 • Tổ chức đăng ký giao dịch: CTCP Chứng khoán Kim Long
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Kim Long
 • Mã chứng khoán: KLS
 • Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
 • Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2009
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 14/10/2009
 • Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
 • Tỷ lệ thực hiện: 100: 35 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 35 cổ phiếu thưởng). Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.
Adwin
KLS: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán Kim Long (MCK: KLS).

 • Tổ chức đăng ký giao dịch: CTCP Chứng khoán Kim Long
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Kim Long
 • Mã chứng khoán: KLS
 • Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
 • Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2009
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 14/10/2009
 • Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
 • Tỷ lệ thực hiện: 100: 35 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 35 cổ phiếu thưởng). Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.
HuuSang
HOSE & HNX data EOD on 16 OCT 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 16/10/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.


Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 16OCT09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 16OCT
09TT.zip
HuuSang
HOSE & HNX data EOD on 19 OCT 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 19/10/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.


Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 19OCT09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 19OCT
09TT.zip
Adwin

VGS Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu vầ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (MCK: VGS).

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE Mã chứng khoán: VGS
 • Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2009
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 15/10/2009
 • Lý do và mục đích:
  • Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
  • Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 • Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
  • Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)
  • Ví dụ: Cổ đông A vào ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 250 cổ phần VGS tương ứng 250 quyền mua, số cổ phần mới được quyền mua là 250 x 1 = 250 cổ phần.
  • Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

TRA:

Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Traphaco (MCK: TRA).

 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng)
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/10/2009 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/10/2009 và 19/10/2009 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2009
 • Lý do và mục đích
  • Tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt:
   • Tỷ lệ thực hiện: 16%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
   • Thời gian thực hiện dự kiến: 06/11/2009
  • Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
   • Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.039.630 cổ phiếu
   • Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới). Số cổ thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần.
   • Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu thưởng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng
   • Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 253 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, cổ đông A được nhận thêm 63,25 cổ phần mới. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng 0,25 cổ phần sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng/cổ phần làm cổ phiếu quỹ. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 63 cổ phần mới và 2.500 đồng
   • Thời gian thực hiện dự kiến: 10/12/2009
HuuSang
HOSE & HNX data EOD on 20 OCT 2009. Type Excel data containing trade of Foreigners (look in files HOSE.xls and HASTC, field OI) and detailed information on the homepage (price online).

Data TTCK VN 2 sàn ngày 20/10/2009 . Data Dạng Excel có chứa GD của nhà ĐTNN (xem OI trên file HOSE.xls) và thông tin chi tiết trên trang chủ (bảng giá online).


- Các member mở file excel lên xem chi tiết giao dịch của NN ở Sheet NN, giao dịch TT ở Sheet TT.

Lưu ý quan trọng:

Trường hợp giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư NN (OI) bị Âm (-) lớn đột ngột nên MetaStock hiểu là dữ liệu sai do đó các bác phải cập nhật bằng tay: sau khi convert thì Mở Vn-Index, mở file HOSE.XLS, copy trường dữ liệu OI của Vn-Index và dán vào OI của Vn-Index trên Thedownloader. Import vào AmiBroker thì vẩn bình thường.


Tải files đính kèm:

Loại báo giá, tải file 20OCT09BG.zip
Loại cập nhật giao dịch thỏa thuận 20OCT
09TT.zip
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.