Thứ năm - 08.10.2015

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Tin nổi bật
chương trình phân tích hướng thực dụng xoay quanh Quản trị rũi ro. HV chỉ học một lần để có tất cả. download giáo án dưới đây để tham khảo.
Bạn muốn kiếm được tiền khi đi ngủ? Minh chứng từ sự thành công của các bạn khóa cũ, Bạn sẽ khác biệt với phần còn lại của thế giới khi ứng dụng phân tích kỹ thuật đỉnh cao và công nghệ quản trị rũi ro chuyên nghiệp vào hệ thống của mình...
Tính thực dụng được đề cao trong chương trình. HV chỉ học một lần để có tất cả. download giáo án dưới đây để tham khảo.
Diễn đàn
Thu nhỏ Đóng lại

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.